FÄLTSERVICE

SERVICEFÖRFRÅGAN, RING OSS: 0250-432 20

Vi vet hur otroligt viktigt det är för våra kunder att undvika långa och dyrbara driftstopp och snabbt få maskinerna tillbaka i drift.

Satsningen på vår fältservice innebär bland annat att vi kan erbjuda ökad tillgänglighet och kortare inställningstider utan att sänka servicenivån.
Nu kan vi snabbt komma ut till våra kunder för att åtgärda maskinproblem ute på arbetsplatserna.


Service handlar inte bara om att lösa problem eller byta ut reservdelar.

Det handlar också om att se att maskinen fungerar optimalt i alla lägen; miljömässigt, ekonomiskt och funktionsmässigt.

Vår målsättning är att kundens maskininnehav ska vara så problemfritt som möjligt, med minimala driftstopp och maximal lönsamhet.